Ferlin Care werkt aan de hand van het 8 fase model. 

Het 8-fasenmodel is een krachtgericht begeleidingstraject waarin de leefgebieden die voor iedereen van belang zijn centraal staan: zingeving, wonen, financiën, relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid. werk en activiteiten. De methode ontleent haar naam aan de acht fasen in het begeleidingsproces: van aanmelding tot uitstroom. Elke fase kent specifieke doelen en werkwijzen om de kracht van de cliënt te versterken. De vier fasen in het midden vormen de kern: het inventariseren van krachten en werken aan inspirerende begeleidingsdoelen

Ferlin Care voldoet aan de wettelijke eisen die verbonden aan de wkkgz .

Ook staat Ferlin Care vermeld in het landelijk register zorgaanbieders.

Heeft u een klacht over onze diensten of hulpverlener? 
Dan kunt u gebruik maken van de onafhankelijke klachtenregeling

De AGB-code van Ferlin Care kunt u vinden op Vektis.nl.  
Hieronder ziet u de directe link. 

Wat doen we met uw privacy-gevoelige informatie en gegevens? Lees er alles over in onze privacy-verklaring. 

Voor het correct hanteren van allerlei protocollen hanteert Ferlin Care de Vilans protocollen en werkinstructies. 

Op het gebied van de ambulante individuele zorg aan mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis is Ferlin Care de enige in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Leiden. 

Heeft u behandeling nodig adviseren wij contact op te nemen met Robert Vroon. 

fERLIN cARE IS EEN ERKEND LEERBEDRIJF 

Ontdek de  passie  voor de  zorg en leer meer.  

Leren werken met misschien wel de meest leerzame doelgroep. Niet iedereen kan het. 
Hoe ga jij om met iemand die een afschuwelijke jeugd hebt gehad?